Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, πριν από την χρήση της ιστοσελίδας CityGuides.gr.

Η χρήση της ιστοσελίδας CityGuides.gr (Ιστοσελίδα ή Διαδικτυακός τόπος) από τους επισκέπτες – χρήστες συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων χρήσης του.

Σε περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Περιορισμός Ευθύνης του CityGuides.gr και των Συντακτών του:

Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου του CityGuides.gr γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο αποτελούν γενική ενημέρωση, έχουν αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό και δεν προτρέπουν σε οποιαδήποτε περίπτωση σε επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν συμβουλές ή υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις προσωποποιημένες ανάγκες ή επιθυμίες σας και η λήψη τους δεν εγκαθιδρύει με οποιοδήποτε τρόπο καμία μεταξύ μας σχέση.

Το CityGuides.gr υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, που σχετίζεται με το περιεχόμενο τα σχόλια και δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και ζημίας που προκύπτει από την χρήση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.

Χρήση Περιεχομένου:

Η χρήση της ιστοσελίδας από κάθε επισκέπτη, αναγνώστη και χρήστη γίνεται με δική του ευθύνη αποκλειστικά. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός της.

Η ιστοσελίδα CityGuides.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει πλήρεις, ακριβείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες για αξιοθέατα και προορισμούς.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση φωτογραφιών ή άρθρων χωρίς την αναφορά της πηγής. Σχόλια που περιλαμβάνουν υβριστικές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις απαγορεύονται και διαγράφονται πάραυτα χωρίς προειδοποίηση.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας:

Ο χρήστης ή επισκέπτης της ιστοσελίδα CityGuides.gr γνωρίζει και συμφωνεί ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας εκτός από τα σχόλια και τις αξιολογήσεις των χρηστών προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί ευρεσιτεχνιών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο κανένας δε δικαιούται να αντιγράψει, αναπαραγάγει, ή με κάθε τρόπο αποκομίσει εμπορικό όφελος από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας CityGuides.gr χωρίς την απόδοση της πηγής με ενεργό σύνδεσμο (link) που θα οδηγεί το αντίστοιχο κείμενο της ιστοσελίδας CityGuides.gr.

Cookies:

Η ιστοσελίδα CityGuides.gr χρησιμοποιεί «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας, προκειμένου να συλλέξει στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της ή προκειμένου να προβεί σε αποθήκευση ρυθμίσεων.

Εάν δεν επιθυμείτε την χρήση cookies μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας έτσι ώστε να αποτρέπεται η αποθήκευση τους. Σχετικές οδηγίες θα βρείτε εδώ disable cookies.

© 2022 CityGuides.gr All rights reserved